CA | ES | EN

SOSTENIBILITAT

36è Mercat de Música Viva de Vic

MMVV 23, una aposta per la sostenibilitat

Aquests darrers anys el Mercat de Música ha treballat per millorar diferents aspectes relacionats amb la sostenibilitat ambiental, econòmica i social. Ara s’ha volgut fer un pas endavant agafant el compromís d’identificar i apropar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a tot el projecte per impulsar iniciatives que promoguin la sostenibilitat en tots els seus àmbits.

Els ODS demanen que fem un esforç per construir entre tots un món millor on tothom tingui les mateixes oportunitats i on es posi una especial atenció amb la cura pel planeta. Som conscients que ens queden molts reptes per assolir però sabem que la via sostenible és la única per avançar.

 

 

Salut i benestar
Garantir una vida sana i promoure el benestar de totes les edats 

Mesures:

 • Els espais dels concerts i la zona professional són espais càrdio-assegurats.
 • Es treballa per crear aliances amb la International Foundation Health & Music per treballar la salut i el benestar de les persones.

  

Educació de Qualitat
Garantir una educació inclusiva, de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge permanentment per a tothom

Mesures:

 • Es contracten estudiants en pràctiques per diferents tasques en l'organització i durant el desenvolupament de l’esdeveniment. 
 • El personal realitza tasques de formació.
 • Durant el Mercat es porten a terme jornades i xerrades per difondre continguts.
 • Col·laboració amb centres de formació: la UVIC, ESMUC, Taller de Músics, Liceu i UB.

 

Igualtat de gènere
Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar a totes les dones i nenes

Mesures:

 • Punt lila durant els concerts per fer prevenció d’assetjaments i ajudar amb la sensibilització.
 • Paritat de gènere en les programacions i equips.
 • Llenguatge inclusiu en totes les comunicacions. 
 • Ponències o reunions de treball específiques sobre la dona.
 • MIM: EL MV és membre actiu de l'associació Mujeres de la Indústria de la Música.
 • Keychange: MV forma part del programa Creative Europe amb l'objectiu de fomentar la presència de minories de gènere a la indústria musical.
 • No es programen grups amb lletres de contingut discriminatori.

 

Aigua neta i sanejada
Garantir la disponibilitat d'aigua, la seva gestió sostenible i el sanejament per a tots

 Mesures:

 

 • S’arriba a un acord amb l’empresa d’aigües de la ciutat per col·locar més fonts públiques durant l’esdeveniment.
 • No es serveix aigua embotellada d’un sol ús per a artistes i tècnics.

 

Energia neta i assequible
Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna

Mesures:

 • La xarxa energètica pública utilitza energia verda.
 • Per escenaris petits es potencia l’ús de bateries elèctriques.
 • El lloc on es celebra la major part de la part professional, el Centre d'Arts Escèniques l'Atlàntida, utilitza energia verda en totes les seves sales i escenaris.

 

Treball digne i creixement econòmic
Promoure el creixement econòmic inclusiu i sostenible, i el treball digne per a tothom

Mesures:

 • Des del MV s'impulsa i es promociona el sector musical.
 • Es comprova que tots els expositors estiguin contractats demanant la documentació de les condicions laborals.
 • Es potencien sectors nous en creixement.
 • Contractació directa de personal i de qualitat.
 • Aliances entre diferents CCAA i entre diferents països.
 • Membre d' ADIMI: Associació per el desenvolupament de la indústria musical iberoamericana.
 • El programa professional es coorganitza amb entitats sectorials amb l'objectiu de promoure un discurs global.
 • Membre de FWMF: Associació de festivals de World Music I
 • Membre de La Red de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales, L'Acadèmia Catalana de la Música, entre altres entitats de promoció del sector musical.
 • Es treballa amb proveïdors de proximitat.

 

Indústria, innovació i infraestructures
Infraestructures resilients, promoure la industrialització sostenible i fomentar la innovació

Mesures:

 • Accés wifi a tots els espais del Mercat.
 • Utilització de la App per difondre continguts i informació.
 • Web general i actualitzada en tot moment.
 • Control dels aforaments informatitzat.
 • Reducció del paper. No hi ha programes de mà i es potencia la utilització de la App.
 • El MV té un espai on es porten a terme petites presentacions de casos d’èxit amb un gran poder de convocatòria (pitchings).
 • Continguts digitals a l’àrea pro del Mercat.

 

Reduir desigualtats
Inclusió social, econòmica i política entre totes les persones forjant vincles i trencant barreres d’edat, gènere, classe, capacitats, llengua origen o orientació sexual.

Mesures:

 • Traducció d’alguns concerts al llenguatge de signes.
 • Accessibilitat als escenaris (plataformes) per persones de mobilitat reduïda.
 • Serveis per persones amb mobilitat reduïda.
 • Descomptes per col·lectius: (joves, famílies nombroses, majors 65, 50 dte. entitats) .
 • Es contracta personal per treballar d’acomodadors, taquilles i altres espais que pertanyen a la borsa jove del Punt Jove del mateix Ajuntament.

 

Ciutats i comunitats sostenibles
Aconseguir que les ciutats siguin més segures, resilients i sostenibles

Mesures:

 • Punts d’aparcament de bicicletes.
 • Convenis amb transport públic.
 • Foment de la mobilitat sostenible de professionals, artistes i públic assistent.

 

Producció i consum responsable
Garantir models de consum i producció sostenibles

Mesures:

 • Gestió de residus amb illes de contenidors i recollida selectiva de la brossa.
 • Gots reutilitzables.
 • Reutilització de materials de decoració i estructures.

 

Acció pel clima
Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes

Mesures:

 • Lones publicitàries sense plàstic ni tintes ni productes contaminants.
 • Reducció paper.
 • Punts càrrega vehicle elèctric.

 

 

Aliances per aconseguir els ODS
Revitalitzar l'aliança mundial per al desenvolupament sostenible

Mesures:

 • Informe de transparència.
 • Divulgació dels ODS.

 

Comparteix aquesta pàgina...