ÁREA PROFESIONAL
VENTA
DE ENTRADAS
APLICACIÓN
DEL MMVV
#MMVV

PREMI PUIG PORRET

30º Mercat de Música Viva de Vic

PREMI PUIG-PORRET AL MILLOR PROJECTE DE CREACIÓ MUSICAL

 
El Mercat de Música Viva de Vic convoca, un any més, el Premi Puig-Porret al Millor Projecte de Creació Musical. La fundació privada Puig-Porret, dedicada a tasques ciutadanes d’assistència social, beneficència i promoció de la cultura, dota aquest premi amb 10.000 euros, que es destinaran a la producció d’un espectacle de música en directe. La quantitat entregada servirà per finançar la creació i producció musical, així com la seva posada en escena al Mercat de Música Viva de Vic.
 
 
A QUI S’ADREÇA?
 
El concurs està obert a grups i artistes professionals catalans i/o residents a Catalunya de tots els estils musicals, a excepció de la música clàssica. 
 
 
TERMINIS I PROCÉS DE SELECCIÓ
 
La convocatòria es farà pública durant el mes de maig de 2017 i s’acceptaran les propostes de projectes fins el 8 de setembre d’aquest any. El guanyador es donarà a conèixer durant el concert inaugural del MMVV 2017 i es podrà veure en un escenari del MMVV 2018.
 
 
JURAT
 
Estarà format per sis professionals de reconeguda trajectòria dins la indústria musical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIS DE VALORACIÓ
 
 • Es valorarà la trajectòria professional artística del responsable de la proposta.
 • Es valorarà la qualitat de la proposta tenint en compte el risc artístic i la singularitat. 
 • Es valorarà la viabilitat tècnica i artística del projecte.
 • Es valorarà l’experiència en la gestió de projectes artístics calendaritzats.
 • Es valorarà l’adequació del projecte al pressupost assignat.
 • Es valorarà la possibilitat d’aportar una altra font de finançament al projecte si aquest supera la dotació del premi.
 
 
PROCÉS DE PRODUCCIÓ
 
De setembre a novembre de 2017 una comissió formada per membres del jurat es reunirà periòdicament amb el grup o artista seleccionat per acordar un calendari de producció, així com els detalls del procés.
 
 
DOCUMENTACIÓ
 
 • Títol de la proposta o projecte.
 • Nom i cognoms del representant del projecte.
 • Explicació detallada del projecte on s’especifiquin els protagonistes implicats així com la seva funció.
 • Calendari de producció previst.
 • Currículum del/s artista/es, on constin totes les seves dades personals completes.
 
 
COM PRESENTAR PROPOSTES
 
Enviar la proposta per correu ordinari o electrònic especificant a l’assumpte Premi Puig Porret 2017.
 
ORGANISME AUTÒNOM DE FIRES I MERCATS DE VIC
Historiador Ramon d'Abadal i Vinyals 5, 2a planta
08500 VIC
 
L’adreça de correu electrònic és: mmvv@vic.cat
Comparte esta página...
MÚSICOS EN LA CALLE
Las inscripciones se abrirán el mes de junio
ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO DEL MMVV

Descarga el informe en formato pdf: 2012 / 2013 / 2014 / 2015

-->