CA | ES | EN

PREMI PUIG PORRET

35a Mercat de Música Viva de Vic

PREMI PUIG-PORRET 2019 AL MILLOR PROJECTE DE CREACIÓ MUSICAL

El Mercat de Música Viva de Vic convoca, un any més, el Premi Puig-Porret al Millor Projecte de Creació Musical.

La fundació privada Puig-Porret, dedicada a tasques ciutadanes d’assistència social, beneficència i promoció de la cultura, dota aquest premi amb 10.000 euros que es destinaran a la producció d’un espectacle de música en directe. La quantitat entregada servirà per finançar la creació i producció musical, així com la seva posada en escena al Mercat de Música Viva de Vic.

A QUI S’ADREÇA?
El concurs està obert a grups i artistes professionals catalans i/o residents a Catalunya de tots els estils musicals, a excepció de la música clàssica.

TERMINIS I PROCÉS DE SELECCIÓ
S’acceptaran propostes de projectes fins el 30 d'agost d’aquest any. El nom del guanyador es donarà a conèixer durant el concert inaugural del MMVV 2019 i es podrà veure en un escenari del MMVV 2020.

JURAT
Estarà format per sis professionals de reconeguda trajectòria dins la indústria musical.

CRITERIS DE VALORACIÓ
Es valorarà la trajectòria professional artística del responsable de la proposta.
Es valorarà la qualitat de la proposta tenint en compte el risc artístic i la singularitat.
Es valorarà la viabilitat tècnica i artística del projecte.
Es valorarà l’experiència en la gestió de projectes artístics calendaritzats.
Es valorarà l’adequació del projecte al pressupost assignat.
Es valorarà la possibilitat d’aportar una altra font de finançament al projecte si aquest supera la dotació del premi.

PROCÉS DE PRODUCCIÓ
De setembre a novembre de 2018 una comissió formada per membres del jurat es reunirà periòdicament amb el grup o artista seleccionat per acordar un calendari de producció, així com els detalls del procés.

DOCUMENTACIÓ
Títol de la proposta o projecte
Nom i cognoms del representant del projecte
Explicació detallada del projecte on s’especifiquin els protagonistes implicats així com la seva funció.
Calendari de producció previst.
Currículum del/s artista/es, on constin totes les seves dades personals completes.

COM S'HAN DE PRESENTAR LES PROPOSTES

Cal enviar la proposta per correu electrònic especificant a l’assumpte Premi Puig-Porret 2019.
L’adreça de correu electrònic és: mmvv@vic.cat
 

Comparte esta página...