36è Mercat de Música Viva de VicDel 18 al 21 de setembre de 2024

CA|ES|EN

FORMULARI D'ALTA DE NOU PROFESSIONAL

Ompli les següents dades per fer-nos arribar la seva sol·licitud d'alta com a nou professional. Els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.

Dades de registre

Exemple: +34 666 666 666
Email visible per a tots els usuaris registrats a l’Àrea professional del MMVV.

Dades d'accés

Escriu la contrasenya d'accés. La contrasenya NO pot contenir espais ni caracters estranys.
Repeteix la contrasenya per evitar errors

Dades de l'entitat

Utilitza el cercador per a trobar la teva entitat o clica aquí per donar-la d'alta .


Cerca una entitat:


De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en quan al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com amb la normativa estatal de protecció de dades que correspongui, ORGANISME AUTÒNOM DE FIRES I MERCATS informa:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable
ORGANISME AUTÒNOM DE FIRES I MERCATS
P5829901G
C. Historiador Ramon d'Abadal i de Viñals, 5 2a, 08500-Vic
DPD: dpdofim@vic.cat

Finalitat
Tractar les dades de l'interessat per tal de:
- Gestionar la participació a l’esdeveniment "Mercat Música Viva de Vic"
- Enviament de comunicacions comercials, si s’accepta.

Legitimació
El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga aquest document.

Destinataris
No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.

Drets
Accedir, rectificar, oposar-se i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits en el següent domicili C. Historiador Ramon d'Abadal i de Viñals, 5 2a, 08500-Vic.
Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en cas d’incompliment per part de l’empresa.

Conservació de les dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les que han estat recollides.

La comunicació de les dades personals sol·licitades és un requisit necessari per a subscriure el contracte i poder prestar els serveis contractats.

ORGANISME AUTÒNOM DE FIRES I MERCATS li informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de Protecció de Dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.