ÀREA PROFESSIONAL
VENDA
D’ENTRADES
APLICACIÓ
DEL MMVV
#MMVV

NOTÍCIES

Dijous, 1 de març de 2018

Rècord d’impacte econòmic i més contractació per un Mercat de Música Viva de Vic que satisfà expectatives a les portes de la seva 30a edició

El Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) ha fet rècord d’impacte econòmic després de generar activitat per un total de 3,6 milions d’euros, segons dades definitives de l’estudi anual corresponent a 2016 realitzat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La previsió per l’edició de 2017 s’espera que sigui superior a aquesta xifra rècord després que el MMVV hagi aconseguit reunir entitats amb una capacitat de compra de 48.490.826€, xifra notablement superior als 43.285.233€ de 2016. Això ja s’ha traslladat a la contractació generada només durant els dies de mercat, que és de quasi 3M€ (2.930.607 €). Especialment rellevant és la millora de la capacitat de compra de les entitats públiques, de 23.527.500,00 € en total el 2017 (17.758.558,56 € en l’anterior edició).
Aquest increment de l’activitat de compra es reflecteix en les xifres de contractació: l’any 2016 la xifra total va ser de 3 contractes signats, prop d’un punt per sobre dels 2,2 de 2015. El 2017, amb dades corresponents només a dies de mercat, s’ha fet un total de 3,8 contractes per entitat compradora: 4,6 en el cas de les entitats públiques i 3,6 pel que fa a les privades. Els mànagers presents al MMVV tenien entre tots 1.524 artistes en cartera, uns 11 grups de mitjana per entitat, una xifra similar a l’observada en edicions anteriors.

Principal mercat català i pol de contractació de música en directe
Els professionals que han participat a la darrera edició del MMVV afirmen que hi han programat de mitjana 9,09 mesos a l’any, una xifra superior a la d’altres edicions (8,39 mesos). A més a més, i respecte la passada edició, la programació de les entitats sense ànim de lucre ha incrementat considerablement (7,31 al 2015; 9,86 al 2016) situant-se en aquesta onada per sobre de la mitjana global.
Les sales i els festivals continuen sent els espais on es programen els grups i artistes contractats dins del MMVV (65,8% i 45,2%, respectivament). En aquesta onada, les festes representen el 30,1%, adquirint més importància en comparació a altres onades donada la major presència de compradors públics, que són els que majoritàriament realitzen aquest tipus de contractació. La música en directe és, en definitiva, la que genera més contractació dins del Mercat de Música Viva.
Pel que fa a la distribució territorial, el 78,1% de les entitats consultades afirmen que els grups/artistes contractats han actuat o actuaran a Catalunya, el 67,1% a Espanya i el 43,7% a l’estranger. Tanmateix, la presència internacional els dies de fira ha crescut 10 punts respecte de l’onada anterior, arribant fins el 20,5%.


Cita obligada per la indústria musical
El MMVV continua sent un espai d’innovació i de confiança per a la indústria musical, on més del 30% de les propostes que s’hi presenten són estrenes, percentatge que puja fins al 40% en el cas del mercat català.

La rellevància del MMVV continua en una línia ascendent i passa del 7,34 de 2016 al 7,63 de 2017. La majoria dels professionals enquestats el qualifiquen de punt de trobada obligat per la indústria de la música (64,9%). El MMVV se situa així com el mercat català més important per a la indústria musical, i el segon (després del Womex) del panorama internacional, segons els seus participants.
El capital social és un dels grans valors del MMVV: els compradors van fer el 2017 més de 2.800 contactes, que es tradueixen en una xarxa de 3.142 contactes que funciona tot l’any. Conèixer el mercat (48,2%), perquè és el punt de trobada de la música catalana (47%), i conèixer novetats musicals (43,4%) són, després dels contactes (amb un 62%), els principals motius que justifiquen la presència dels acreditats.
El 67,5% de les entitats consultades afirmen que han complert les expectatives que s’havien creat abans d’assistir al MMVV de 2017, mentre que una quarta part diu haver-les superat.

Pol de dinamització del sector
Any rere any creix la presència d’entitats que no generen contractació directa fent del MMVV un espai de generació de sinèrgies, acords i impuls de l’activitat del sector. Dins d’aquest perfil les entitats amb més presència són les que realitzen accions relacionades amb la promoció de la cultura (66,7%). En segona i tercera posició es realitzen activitats relacionades amb el foment de l’associacionisme i la creació de xarxes culturals i amb la promoció de la circulació i la contractació de grups, artistes i espectacles en un 53,3%.


Mirada internacional
En la seva 30a edició, i per segon any consecutiu, el Mercat de Música Viva donarà continuïtat a les jornades professionals que celebra cada mes de maig connectant-la amb la programació oficial. Si l’any passat el focus es posava sobre Itàlia, enguany tindran accent britànic. Prop del 30% de la contractació de la passada edició és per actuar a l’estranger, una tendència constant que bascula entre el 46% de 2016 i el 23,4% de 2015 per situar-se al 2017 en un punt mitjà.

 


SERVEI DE PREMSA
30è Mercat de Música Viva de Vic
Del 12 al 16 de setembre de 2018
Marta Solé
+00 34 933 10 60 44 • +00 34 654 066 510
msole@comedianet.com / premsa_mmvv@comedianet.com

Comparteix aquesta pàgina...